INFORMACJE PRAWNE

Operator

Hilcona AG
Bendererstrasse 21, FL-9494 Schaan
Księstwo Liechtenstein
Telefon: +41 58 895 95 95, Faks: +423 232 02 35
E-mail: hilcona@hilcona.com

 

Przewodniczący rady nadzorczej: Lorenz Wyss
Zarząd: Martin Henck (prezes zarządu), Peter Schmidheiny, Marcel Rebmann, Fredy Eckert, Bernd Wurster, Rainer Hoop

Osoba odpowiedzialna za treść

Rico Grünenfelder
Dyrektor Marketingu Hilcona AG

Dane obowiązkowe

Spółka Hilcona AG jest wpisana do rejestru handlowego Księstwa Liechtenstein pod numerem FL-0001.043.066-0.
Powyższe dane dotyczą również profili Hilcona AG w mediach społecznościowych:
Facebook https://www.facebook.com/hilcona
Instagram https://www.instagram.com/hilcona_ag/
Youtube https://www.youtube.com/user/HilconaAG